Karen Korsbæk

ring

Karen Korsbæk

ring
Karen Korsbæk sandplayi i København

sandplay

Jeg er optaget af kreativitet som et redskab i det terapeutiske arbejde, og er igang med efteruddannelsen i sandplay-metoden hos Midtjysk Center for Sandplay.

Sandplay foregår i et rum med 2 små sandkasser i bordhøjde og en masse små symbolske figurer som repræsenterer elementer fra mange forskellige verdener.

Ved at arbejde og og lege i sandet med symbolerne kan klienten udtrykke sig og kommunikere i et visuelt narrativt sprog.

Jeg tilbyder derfor mine klienter at vi kan arbejde med metoden.

"Ifølge Carl Gustav Jungs teorier er menneskets psyke grundlæggende et selvregulerende system, der under de rette trygge forhold også er selvreparerende; det vil sige at vi rummer en evne til selv at bearbejde og behandle vores følelsesmæssige sår og konflikter."

OM sandplay og kreativitet som metode

Ved at arbejde og og lege i sand med symboler kan klienten udtrykke sig og kommunikere i et visuelt narrativt sprog.

Forskning viser at kreative aktiviteter har stor værdi for udvikling af begge hjernehalvdele, og for hjernens evne til at samarbejde. Når det kreative og symbolske udtryk kombineres med terapeutens empatiske kontakt sker der en udvikling af personens ressourcer og healing af psyken.

Gennem sandplay tilbydes et rum hvor der er mulighed for at få udtrykt sig og få fortalt sin historie. Ved at symbolisere indre tilstande og oplevelser sker der en aflastning for indre pres. Aflastningen frigiver plads til ny vækst.

Sandplay er en jungiansk terapiform, som er udviklet i 1940’erne af børneterapeut Margaret Lowenfeld fra England og senere den jungiansk uddannede Dora Kalff fra Schweiz. Herhjemme er det Lisbet Myers Zacho, jungiansk analytiker, IAAP, SAP, DK, som i 1995 startede med at undervise i og praktisere Sandplay.

når det kreative symbolske udtryk kombineres med terapeutens empatiske kontakt sker der en udvikling af personens ressourcer og healing af psyken

karen korsbæk · psykoterapi, kunstterapi & sandplay

tlf. 2547 4661 · 4140 borup · Skriv til Karen