Karen Korsbæk psykoterapeut MPF

Psykoterapi

 
 
 
Hvordan kan psykoterapi hjælpe?

Psykoterapien er en professionel støtte til personlig udvikling og en hjælp til at rumme svære følelsesmæssige tilstande, som du oplever, du står alene med. Det kan være, at du oplever tristhed, angst eller meningsløshed, en persolig krise eller depession. At du ikke mærker glæden ved livet. 
 
I terapien er der mulighed for at give disse tilstande opmærksomhed og omsorg. Du vil få støtte til at opdage og erkende nye veje og udviklingsmuligheder.
 
Udover samtalen, hvor vi kan kaste lys på det, du har brug for at arbejde med, kan metoder som tegneterapi, kropssansning , mindfulness, og arbejdet med nattens drømme inddrages.
 
At arbejde med en drøm i terapien kan åbne op for ny indsigt. Du kan blive opmærksom på handlemåder og nye muligheder, som du ikke ser eller tænker på i din vågne dagligdag.
 
 
Jeg lægger vægt på, at terapien skal være et trygt rum, hvor der er plads til at understøtte de vækstmuligheder, der allerede er til stede i dig. 
 
 
 
 
 
 
Jeg modtager supervision på Vedfeltinstituttet.
Du er velkommen til at kontakte mig for mere information.
 
Jeg har tavshedspligt og er underlagt Vedfeltinstituttet og dermed også psykoterapeutforeningens etiske regler
-------------------------------------------------------------------------------------------