Karen Korsbæk psykoterapeut MPF

Psykoterapi

 
 
 
Hvordan kan psykoterapi hjælpe?

Psykoterapien er en professionel støtte til personlig udvikling og en hjælp til at rumme svære følelsesmæssige tilstande, som du oplever, at stå alene med. Det kan være, tristhed, angst eller meningsløshed, en persolig krise eller depession. At du ikke mærker glæden ved livet. 
 
I terapien er der mulighed for at give disse tilstande opmærksomhed og omsorg. Du vil få støtte til at opdage og erkende nye veje og udviklingsmuligheder.
 

metode

Terapiformen jeg arbejder ud fra, er udviklet af Ole og Lene Vedfelt og kaldes kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi.
Den er ressourceorienteret og understøtter de potentialer og selvhelbredende kræfter i mennesket, frem for at lede efter fejl.
Det er en kreativ terapiform , der anvender metoder som tegneterapi, kropssansning, mindfulness og arbejdet med drømme. I anvendelsen af disse metoder, kan skabes kontakt til nye  erkendelser og vækst.
 
 
 
At arbejde med en drøm i terapien kan åbne op for ny indsigt. Du kan blive opmærksom på handlemåder og nye muligheder, som du ikke ser eller tænker på i din vågne dagligdag.
 
 
Jeg lægger vægt på, at terapien skal være et trygt rum, hvor der er plads til at understøtte de vækstmuligheder, der allerede er til stede i dig. 
 
 
 
 
 
 
 
Du er velkommen til at kontakte mig for mere information.
 
Jeg har tavshedspligt og er underlagt Vedfeltinstituttet og dermed også psykoterapeutforeningens etiske regler
-------------------------------------------------------------------------------------------