• PSYKOTERAPI

  • KUNSTTERAPI
 
 
 
  
 

 NYE UDVIKLINGSMULIGHEDER GENNEM :

 RESSOURCEORIENTERET PSYKOTERAPI
 OG ARBEJDET MED DINE DRØMME.
kontakt:
samosvej 18
2300 københavn s
tlf.:45474661