Karen Korsbæk

ring

Karen Korsbæk

ring

"AT ARBEJDE MED EN DRØM I TERAPIEN KAN ÅBNE OP FOR NY INDSIGT. DU KAN BLIVE OPMÆRKSOM PÅ HANDLEMÅDER OG NYE MULIGHEDER, SOM DU IKKE SER ELLER TÆNKER PÅ I DIN VÅGNE DAGLIGDAG"

psykoterapi

Vi kan opleve at der er områder i vores liv, der ikke er balance. Vi kan opleve tilstande af angst, stress, depression, problemer i relationer, eller at glæden ved livet ikke mærkes.

I terapien kan du få mulighed for at give disse tilstande opmærksomhed, og derved vil du få mulighed for at opdage og erkende nye personlige styrkesider veje og livsmuligheder. Jeg lægger i terapien vægt på en anerkendende tilgang, hvor vi med nysgerrighed ser på svære i stedet for, at lede efter fejl og mangler.

METODE

Terapiformen, jeg arbejder ud fra, er udviklet af Ole og Lene Vedfelt og kaldes for kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi. Den kybernetiske psykologi lægger vægt på, de ressourcer der er til stede i et hvert menneskes sind. Det er en kreativ terapiform, hvor vi

f.eks kan anvende krops- eller tegneterapi, drømmearbejde og/eller mindfulnessøvelser til netop at skabe kontakt til de ressourcer og den ubevidste intelligens vi alle rummer.

Jeg lægger vægt på, at der bliver skabt et trygt rum, hvor du kan få støtte til at afsøge muligheder og samtidig få kontakt til dine ressourcer.