velkommen

ring

velkommen

ring

"AT ARBEJDE MED EN DRØM I TERAPIEN KAN ÅBNE OP FOR NY INDSIGT. DU KAN BLIVE OPMÆRKSOM PÅ HANDLEMÅDER OG NYE MULIGHEDER, SOM DU IKKE SER ELLER TÆNKER PÅ I DIN VÅGNE DAGLIGDAG"

psykoterapi

HVORDAN KAN PSYKOTERAPI HJÆLPE DIG?

Vi kan opleve at der er områder i vores liv, der ikke er balance. Vi kan opleve tilstande af angst, stress, depression, problemer i relationer, eller at glæden ved livet ikke mærkes.

I terapien kan du få mulighed for at give disse tilstande opmærksomhed, og derved vil du få mulighed for at opdage og erkende nye veje og livsmuligheder.

METODE

Terapiformen, jeg arbejder ud fra, er udviklet af Ole og Lene Vedfelt og kaldes for kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi. Den kybernetiske psykologi lægger vægt på, de ressourcer der er til stede i et hvert menneskes sind. Det er en kreativ terapiform, hvor vi

f.eks kan anvende krops- eller tegneterapi, drømmearbejde og/eller mindfulnessøvelser til netop at skabe kontakt til de ressourcer og den ubevidste intelligens vi alle rummer.

Jeg lægger vægt på, at der bliver skabt et trygt rum, hvor du kan få støtte til at afsøge muligheder og samtidig få kontakt til dine ressourcer. Du kan læse mere om Vedfelt instituttet herunder.

kunstterapi

Kunstterapien er et redskab vi kan bruge til at gå på opdagelse med i vores ubevidste. Gennem på legende vis at anvende de kreative udtryksformer(billede, skulptur, mm.), kan vi lære nyt om os selv.

Jeg er uddannet hos Vibeke Skov på Institut for kunstterapi. Metoden, jeg arbejder efter, bygger på C.G. Jungs psykologi. Den tager udgangspunkt i læren om det ubevidste, som indeholder en mængde viden og ressourcer, som ofte vil være skjult for dagligdagens bevidsthed. Du kan læse mere om Institut for kunstterapi herunder.

kunstterapi med børn

Jeg laver projekter for børn i daginstitutioner. Projekterne tager udgangspunkt i behovene i børnegruppen og hos det enkelte barn. Vi arbejder på legende vis med materialer, hvilket Skaber adgang til nye erkendelser hos barnet. Det styrker følelsen af at "jeg kan". Både selv og sammen med andre.

Temaerne kan være:

- Arbejde med eventyr farver og billeder. Med udgangspunkt i f.eks. et eventyr, går vi på opdagelse i farverne og billederne og går ind i det fantastiske univers, som børnene selv er med til at skabe.

- Vi bruger små figurer/dukker, som barnet selv kan sætte op og på den måde skabe sit helt eget univers. barnet få støtte til at sætte ord på det, der kan være svært at få sagt.

udviklingsgrupper

Jeg afholder gruppeforløb, hvor vi arbejder med krop, meditation og billede. På gruppeforløbene kan du lære forskellige meditationsteknikker at kende. Du får mulighed for bagefter at give din oplevelse i meditationen et kreativt udtryk., gennem tegning, maling eller skulptur. At arbejde kreativt med det, du oplever, vil give dig mulighed for at åbne op til gemte eller glemte ressourcer i dig selv og på den måde få kontakt til nye erkendelser og handlemuligheder.

De aktuelle forløb vil blive slået op her på hjemmesiden.